Księgowość jest naszą pasją!

Decydując się na powierzenie naszej firmie spraw księgowych gwarantujemy fachowość, rzetelność i terminowość. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każde życzenie zarówno poprzez bezpośrednie spotkania jak również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

EWIDENCJA PRZYCHODÓW DLA PODATKU ZRYCZAŁTOWANEGO
 • zapis przychodów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie: deklaracji i informacji podatkowych, zeznań rocznych
KSIĘGI PODATKOWE
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie: deklaracji i informacji podatkowych, zeznań rocznych
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
KSIĘGI HANDLOWE
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rozrachunków walutowych z kontrahentami, bieżące rozliczanie różnic kursowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • przygotowanie zakładowego planu kont
 • pomoc w wyborze wariantów ewidencji w księgach rachunkowych
 • sporządzanie opisu przyjętych zasad rachunkowości
 • dekretacja dokumentów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie importu, eksporu, nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • sporządzanie: deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Szukaj