Aktualne składki ZUS

kwiecień - grudzień 2018

ZUS 2018

Znajdziesz tu informacje w jakiej wysokości należy opłacić składki ZUS

W jakich terminach

W jakiej wysokości odliczać składki od podatku i dochodu

*Wykazane dane pochodzą z oficjalnego serwisu ZUS

Wysokość minimalnych preferencyjnych składek ZUS

dla nowych przedsiębiorców (kwiecień-grudzień 2018)

Składka preferencyjna

z ub.chorobowym

519,28zł/mc

w tym :

 • zdrowotne : 319,94 (do odliczenia 275,51)
 • emerytalne : 122,98
 • rentowe : 50,40
 • chorobowe : 15,44
 • wypadkowe : 10,52

Składka preferencyjna

bez ub. chorobowego

503,84zł/mc

w tym :

 • zdrowotne : 319,94 (do odliczenia 275,51)
 • emerytalne : 122,98
 • rentowe : 50,40
 • wypadkowe : 10,52

podstawa wymiaru składek ZUS

składka zdrowotna

3 554,93

ubezpieczenie społeczne

630,00

Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu2 Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie1 narastająco1
cały 2018   2385,82 zł   2201,28 zł   3286,53 zł
01-12/2018 199,34 zł 2385,82 zł 183,90 zł 2201,28 zł 275,51 zł 3286,60 zł
01-11/2018 199,34 zł 2186,48 zł 183,90 zł 2017,38 zł 275,51 zł 3011,09 zł
01-10/2018 199,34 zł 1987,14 zł 183,90 zł 1833,48 zł 275,51 zł 2735,58 zł
01-09/2018 199,34 zł 1787,80 zł 183,90 zł 1649,58 zł 275,51 zł 2460,07 zł
01-08/2018 199,34 zł 1588,46 zł 183,90 zł 1465,68 zł 275,51 zł 2184,56 zł
01-07/2018 199,34 zł 1389,12 zł 183,90 zł 1281,78 zł 275,51 zł 1909,05 zł
01-06/2018 199,34 zł 1189,78 zł 183,90 zł 1097,88 zł 275,51 zł 1633,54 zł
01-05/2018 199,34 zł 990,44 zł 183,90 zł 913,98 zł 275,51 zł 1358,03 zł
01-04/2018 200,16 zł 791,10 zł 184,72 zł 730,08 zł 275,51 zł 1082,52 zł
01-03/2018 200,16 zł 590,94 zł 184,72 zł 545,36 zł 275,51 zł 807,01 zł
01-02/2018 200,16 zł 390,78 zł 184,72 zł 360,64 zł 275,51 zł 531,50 zł
01/2018 190,62 zł 190,62 zł 175,92 zł 175,92 zł 255,99 zł 255,99 zł
cały 2017   2273,15 zł   2097,85 zł   3064,72 zł


1
Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

2 suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

Wysokość minimalnych składek ZUS

dla przedsiębiorców (kwiecień-grudzień 2018)

Składka podstawowa

z ub.chorobowym

1 228,70zł/mc

w tym :

 • zdrowotne : 319,94 (do odliczenia 275,51)
 • emerytalne : 520,36
 • rentowe : 213,26
 • chorobowe : 65,31
 • wypadkowe : 44,52
 • Fundusz Pracy : 65,31

Składka podstawowa

bez ub. chorobowego

1 163,39zł/mc

w tym :

 • zdrowotne : 319,94 (do odliczenia 275,51)
 • emerytalne : 520,36
 • rentowe : 213,26
 • wypadkowe : 44,52
 • Fundusz Pracy : 65,31

podstawa wymiaru składek ZUS

składka zdrowotna

3 554,93

ubezpieczenie społeczne + FP

2 665,80

Odliczenia składek ZUS dla firm

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu2 Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie1 narastająco1
cały 2018   10100,94 zł   9319,86 zł   3286,53 zł
01-12/2018 843,45 zł 10100,94 zł 778,14 zł 9319,86 zł 275,51 zł 3286,60 zł
01-11/2018 843,45 zł 9257,49 zł 778,14 zł 8541,72 zł 275,51 zł 3011,09 zł
01-10/2018 843,45 zł 8414,04 zł 778,14 zł 7763,58 zł 275,51 zł 2735,58 zł
01-09/2018 843,45 zł 7570,59 zł 778,14 zł 6985,44 zł 275,51 zł 2460,07 zł
01-08/2018 843,45 zł 6727,14 zł 778,14 zł 6207,30 zł 275,51 zł 2184,56 zł
01-07/2018 843,45 zł 5883,69 zł 778,14 zł 5429,16 zł 275,51 zł 1909,05 zł
01-06/2018 843,45 zł 5040,24 zł 778,14 zł 4651,02 zł 275,51 zł 1633,54 zł
01-05/2018 843,45 zł 4196,79 zł 778,14 zł 3872,88 zł 275,51 zł 1358,03 zł
01-04/2018 846,91 zł 3353,34 zł 781,60 zł 3094,74 zł 275,51 zł 1082,52 zł
01-03/2018 846,91 zł 2506,43 zł 781,60 zł 2313,14 zł 275,51 zł 807,01 zł
01-02/2018 846,91 zł 1659,52 zł 781,60 zł 1531,54 zł 275,51 zł 531,50 zł
01/2018 812,61 zł 812,61 zł 749,94 zł 749,94 zł 255,99 zł 255,99 zł
cały 2017   9711,67 zł   8962,69 zł   3064,72 zł


1
Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

2 suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

UWAGA:

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

 • 01.01.2003 - 31.03.2006 - 1,93%

 • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%

 • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%

 • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%

 • 01.04.2015 - 31.03.2018 - 1,80%

 • od 01.04.2018 - 1,67% podstawy wymiaru

W rozumieniu Ustawy Nowymi Przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, 
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna.

W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy), lecz w wartościach preferencyjnych.

Dopiero po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości.

Stawki ZUS - Procent podstawy wymiaru

 

Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy

od IV 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33% 2,45%

IV 2015 - III 2018

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,60% 2,45%

IV 2012 - III 2015

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,86% 2,45%

II 2012 - III 2012

9,00% 19,52% 8,00% 2,45% 0,67-3,33% 2,45%

IV 2009 - I 2012

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,33% 2,45%

I 2008 - III 2009

9,00% 19,52% 6,00% 2,45% 0,67-3,60% 2,45%

VII - XII 2007

9,00% 19,52% 10,00% 2,45% 0,67-3,60% 2,45%

IV - VI 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,67-3,60% 2,45%

I - III 2007

9,00% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60% 2,45%

do XII 2006

8,75% 19,52% 13,00% 2,45% 0,90-3,60%

2,45%

 

W jakim terminie opłacać składki ZUS?

Jako płatnik składek przesyłasz w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienne raporty miesięczne (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) oraz opłacasz składki za dany miesiąc.

do 5. dnia następnego miesiąca

5

jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

do 5. dnia następnego miesiąca

do 10. dnia następnego miesiąca

10

osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie

do 15. dnia następnego miesiąca

15

pozostali płatnicy, np. zatrudniający pracowników

do 15. dnia następnego miesiąca

Ważne! Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Image

Jeśli szukasz księgowego skontaktuj się z nami!

Podaj nam podstawowe dane co do ilości dokumentów podlegających księgowaniu, a przygotujemy indywidualną ofertę na nasze usługi.

+48 691 025 056

+48 691 025 056

ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź

ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź

Szukaj